banner

ใบรับรอง

เราได้รับการรับรองสามระบบ:
1.การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001:2015)
2.การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
3.การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

ด้วยการสะสมเทคโนโลยีของเรา เราได้รับใบรับรองสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากกว่า 50 ฉบับ
นอกจากนั้น เรายังได้รับใบรับรองอื่นๆ เช่น Certificate of High & New Technological Enterprise, CHINA GAS ASSOCIATION Membership Certificate, CE Certification เป็นต้น

 • 20201230175150_00
 • 20201230175351_00
 • 20201230175517_00
 • 20201230175606_00
 • 20201230175705_00
 • 20201230175752_00
 • 20201230175959_00
 • 20201230180157_00
 • 20201230180241_00
 • 20201230180319_00
 • 20201230180419_00
 • 20201230180638_00
 • 20201230180727_00
 • 20201230180814_00
 • 20201230180934_00
 • 20201230181058_00
 • 00
 • 00
 • RKF-4
 • RKF-4
 • _00
 • _00
 • dth00